Ellen! Energetische Geneeswijze

Bioresonantie

Steeds meer mensen vertonen een vorm van allergie of andere klachten betreffende het functioneren van hun lichaam. Denk maar eens aan algehele vermoeidheidsklachten, hormoonproblematiek, klachten aan het spijsverteringsorgaan, etc.
De huidige medische geneeskunde is in staat om diagnoses te stellen, maar kan helaas niet altijd voldoende genezingskans geven. (Hoe vaak krijgen mensen niet te horen dat ze ‘er maar mee moeten leren leven’.)

De Bioresonantie therapie is er op gericht om het lichaam aan te zetten tot herstel!

Wat is Bioresonantie?

Bioresonantie therapie is een holistische therapie.
Dit houdt in dat naar de gehele gezondheidstoestand van de client wordt gekeken.
De samenhang van bepaalde klachten en eventuele, wel aanwezige maar niet merkbare, verstoringen kunnen met behulp van Bioresonantie therapie zichtbaar worden gemaakt en worden behandeld.

‘Bio’ en ‘Resonantie’

“Het woord bio betekent leven en verwijst naar levende systemen zoals mensen, dieren, planten en micro-organismen. Resonantie is afkomstig van het Latijnse woord ‘resonare’,  wat meetrillen betekent.
Bioresonantie heeft dus te maken met levende systemen die in een bepaalde frequentie meetrillen. Om iets mee te laten trillen (resoneren) moet de trillingsfrequentie van de zender overeenstemmen met die van de ontvanger”.

Dat is vergelijkbaar met hoe een stemvork pas gaat trillen als er met de juiste toonhoogte ‘tegenaan’ wordt gezongen of gespeeld.

Hoe werkt de Bioresonantie therapie?

De Bioresonantie therapie beïnvloedt met haar (aangepaste) trillingen op energetisch informationeel niveau de lichamelijke processen van de individuele patiënt.
Het Bioresonantie apparaat zendt lichaamseigen trillingen uit die verstoringen in ons lichaam opheft. De middelen die gebruikt worden binnen de Bioresonantie therapie werken op het trillings- en energieniveau van het lichaam. Ze ondersteunen het immuunsysteem en beschermen het lichaam tegen ongunstige invloeden en aandoeningen.

Bij welke aandoeningen kan Bioresonantie therapie worden toegepast?

Gezien er geen enkele ziekte is die niet gepaard gaat met onregelmatige trillingen, kan de Bioresonantie therapie met goede genezingsverwachtingen worden toegepast bij de meest uiteenlopende aandoeningen. Enkele voorbeelden zijn:

 • Reumaklachten
 • Hart- en vaatziekten
 • Candida
 • Migraine
 • Ademhalingsklachten
 • Gebitsproblemen
 • Longklachten
 • Klachten aan spijsverteringsorganen
 • Allergieën
 • Intolerantie
 • Weerstandsverhoging
 • Vermoeidheidsklachten

Complementair kan gebruik worden gemaakt van de Energetisch Morfologische Bloedtest.


Kijk hier voor tarieven: https://www.ellenadriaanse.com/tarieven/

Nieuwsbrief

Wil jij ook op de hoogte blijven van nieuws op het gebied van gezondheid, voeding, voedingssuppletie, afslanken en evenementen? Meld je dan via deze link aan zodat je niets mist: http://eepurl.com/gtPUi1